تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
کانون نویسندگان جوان


۶ مطلب با موضوع «دخترای خوب برای پسرای خوب» ثبت شده است

قسمت ششم

دخترای خوب برای پسرای خوب


همین که نشستیم علی گفت

_ نمی دونم چه فرقه ای هستن ولی به نظرم تحت حمایتن چنین مجلسی رو به هیچ عنوان نمیشه تو قم برگذار کرد

علی حرفش تموم نشده بود که یه زن قد بلند با لباس های نمیه برهنه ظاهر شد و با ناز ادا گفت

_ خیلی خوش آمدید قدم رنجه کردید. به باب قسم نمی دانستم میاید وگرنه تدارکات را بیشتر می کردم.

علی که ریلکس جواب داد.

_ قرار نیست که هربار بگم شما باید خودتون آماده باشد. بگو سن رو خلوت کنن می خوام حرف بزنم سریع.

زن بدبخت به تته پته افتاد

_ چچ چچشم همین الان میگم.

و به سمت سن دویید.

بالای سن که رسید گفت.

_ حضار محترم و عزیزانم امشب مهمان داریم چه مهمانی. جناشین باب در منطقه جناب آقای داودی. به احترام ایشان بایستید.

شاید تعجب کنید چطوری مارو اشتباه گرفتن این بدبختا برای این که لو نرن هیچ عکسی هیچ وقت از خودشون نمی گیرن به همین خاطر مارو اشتباه گرفت و ریش و قیافه علی که سنش رو بیش از حد زیاد نشون میداد یکی از عوامل این اشتباه بود.

علی از جاش بلند شد و رفت روی سن، میکروفن رو جلوی دهنش گرف و

_ عهم عهم  صدا هست. خب بس... ( نزدیک بود بگه بسم الله الرحمن الرحیم ) فکر می کردم بهتر از اینا باشید من امشب بدون کارت وارد شدم نگهبان احمقی که برای اینجا گذاشتید خیلی راحت من رو راه داد داخل بدون این که از کارت یا رمز شب بخواد. جالبه که اول کسی که باید منو می دید شما بوید خانوووم که مسولیت این تجمع با شماست. ولی در عوض گارسونتون منو ملاقات می کنن و به شما گذارش میدن. این نشانه ضعفه (با حالت داد) باید بگم گند زدید با این کارتون. مراسمه که شما گرفتید.

با حرفای علی همه میخ کوب شده بودن یه یه پیام برام اومد از طرف علی. ( مسلح و آماده باشید)

ما سه نفر معمولا با خودمون شکر و چاقو حمل میکنیم برای روز مبادا و امروز روز مبادا بود. به محمدم گفتم که آماده بشه. یه نگاه به علی انداختم دیدم دستشو برده پست کمرش.

خانوم. خطاب به سر خدمتکار.

_ الان زنگ زدم به بالا گفتن که جانشین باب تو خونشه و اینی که اینجاس یه نفوزیه سریع بکشیدش پایین.

_ چشم خانوم.

 

داخل جمعیتی که پای سن بودن چند نفر رو دیدم که با کت و شلوار دارن میرن سمت علی سریع شروع به دویدن کردیم.

علی با دیدن من از روی سن پایین اومد و به سمت جمعیت راه افتاد.

قبل از این که یکی از اونا بخواد کلتشو به سمت علی نشونه بگیره پریدم و چاقمو تا آخر داخل گردنش فشار دادم.طوری که صدای پاره شدن رگ هاشو شنیدن.

صدای تیراندازی و جیغ کل سالن رو گرفت. جمعیت دیوانه وار به این سمت و اون سمت می دویید و علی هم بین جمعیت. کت و شلواری های بی شرف حتی به خودشون هم رحم نمی کردن و برای گرفتن علی از کشتن کسایی که توی تیرسشون بود ابایی نداشتن

کلتشو برداشتم و شروع  به شلیک کردن به سمت نگهبانا شدم طوری که هر هفت نفرشون  بی خیال علی شدن و قصد کشتن منو کردن. با تمام سرعت حرکت کردم و با یه شیرجه بندمو پشت یه میز جا دادم. صدایی تیراندازی از تق تق به صدای رگبار تبدیل شده بود. یعنی مرگ رو با تمام امعا و احشام حس می کردم. نمی شد قدم از قدم برداشت که صدا قطع شد از پشت میز آروم بیرون اومدم دیدم که بله  علی و محمد رو گرفتن و اسلحه روی سر این دوتاس، نگاهم به پشت سر خودم افتاد دیدم خانوم اسلحش رو سر منه. یعنی چاره ای جز تسلیم شدن باقی مونده.


ادامه دارد.......


نویسنده: محمد مهدی محمدی راد


منتشر شده: در وبلاگ konjj.blog.irILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۴ ۱ ۱۰۸

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۴ ۱ ۱۰۸


قسمت پنجم

دخترای خوب برای پسرای خوب 


منو محمد سریع خودمنو بع علی رسوندیم، به علی گفتم علی چکار کردی. علیم جواب داد.

_ کاری که باید می کردم، بدویید تا کسی نیومده باید ببریمش اونور.

بدن بیهوش راننده رو در حالی که از سرش خون میرفت کشون کشون بردیم و  تو یکی از بنبست های فرعی (همین کوچه هایی که عرضش یه متره و تهش بن بسته) انداختیم. سریع محمد چنتا تیکه کارتون جور کرد و روش انداخت که کسی بدنشو نبینه. علیم شروع کرد به گشتن لباساش به جز پول و سویچ ماشینش یه کارد هم برداشت گفت.

_اینا به درد می خورن.

با سرعت تمام رفتیم سمت ماشین و پارکش کردیم. بعد از اون زفتیم تو خونه ای که اونا رفتن به محض ورود یه مرد هیکلی سیه چرده جلمون رو گرفت و با صدای خیلی کلفتش گفت.

_ رمز شب

علی که از پایین به بالا نگاهش می کرد ابرو هاشو تو هم برد و

_ کارت به جایی رسیده که از منم رمز شب می خوای نفله آره

احترام حالیت نی نه

میری کنار یا بدم بچه ها جیگرتو در بیارن.

آقا هیچی دیگه همین که گفت بچه ها جیگرتو در بیارن منم گردنمو چپ و راست کردم که تق تق صدا داد تا خف قضیه بیشتر بشه

مرد هیکلی یهو مثل این که پشماش بریز گفت

_ ببخشید آقا شرمنده به جا نیوردم به ما گفته بودن که شما میاید.

و از سر راهمون کنار رفت. از پلهایی که به یک زیر زمین ختم میشد قدم گذاشتیم که یکی از همون زنای ماشین جلومون پرید و گفت.

_ شما کامران رو ندیدید؟

علی با همون قیافش گفت

_ باید می دیدم

اون زن دون دون رفت سمت نگهبان هیکی از اونم همین سوال رو کرد و بازم جوابی نگرفت.

راهمون رو ادامه دادیم ترسم بیشتر شد که الانه بدن بی هوش کامران رو پیدا کنن. وقتی به پایین پله ها رسیدیم سال بزرگی رو دیدیم که زن و مرد مشغول عیش و نوش بودند و همه نیمه عریان.

ستاییمون برگشتیم و راهمون رو کج کردیم.

گفتم

_ علی اینجا کجاست بیایید  برگردیم

_ نمی دونم زنگ بزن به حاجی بگو بچه ها رو بپاشونه اینجا. یکم که وقت تلف کردیم میزنیم بیرون.

آروم برگشتیم سمت جمعیت همه مشغول بودن و کسی حواسش به ما نبود. یکی از زنایی که به نظر میومد گارسون باشه نزدیک شد در حالی که زنجیر به دست و پاش بسته بودن گفت.

_آقایان چی میل دارید.

علی نه گذاشت نه برداشت گفت

_ویسکی به انداه

منو محمد یه نگاه پر تعجب به هم و یه نگاه به علی

گارسون زنیجری جواب داد

_ چشم تا آماده میشه شما بفرمایید اینجا بشینید.

گارسون.

_رفتم الان سفارش گرفتم

_ خوب چی شده؟

_ طرف ویسکی سفارش داد فکر کنم رئیس باشه

_ قرار نبود امشب بیاد. کدمه نشونم بده باید برم ببینم.

 

چند دیقه نگذشته بود که یه گارسون زنجیری دیگه اومد اما این بار مرد بود. گفت

_ ببخشید قربان ویسکی رو داخل بتری بیارم یا گلاسه

علی دوباره با همون لحن جواب داد

_ مزش به بتریشه با بتری بیار

_ چشم

 

سرگارسون.

باید به خانوم خبر بدم رئیس اومده.


ادامه دارد...


نویسنده: محمد مهدی محمدی راد


منتشر شده: در وبلاگ konjj.blog.irILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۱ ۰ ۸۳

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۱ ۰ ۸۳


قسمت چهارم


دخترای خوب برای پسرای خوب

_ مگه نمی دونستید

_ نهههه تا الان به ما نگفته بود عوضی

_ خب بگذریم بعدا برید یه دل سیرر بزنیدش. ما تو موسسه تکاور فرهنگی پرورش میدیم. البته اگر مرد رزم باشید.

 

خلاصه تا اینجای داستان که همش رو دور تند بود و از اینجا به بعد داستان اصلی ما شروع میشه .

 

بعد از ثبت نام تو موسسه شروع کردیم به آموزش دیدن

واقعا از همه لحاظ پیشرفت کردیم خیلی خوبه اونم فقط تو شیش ماه.

یه جورایی از همه هم سن هامون جلو افتاده بودیم انگاری که مارو گذاشته بودن رو دور تند.

 

بعد از هیئت سوار موتور شدیم تا بریم بیرون یه دورییییییییی بزنیم . تو حدودای ساعت یک بود یه شب گرم تابستونی وسط یه شهر کویری

من و محمد رو یه موتور بودیم و علی روی یه موتور دیگه برای خودمون خوش و بش می کردیم که یهو یه پراید سفید هاشبک با صدایی آهنگش گوشمونو کر کرد. همین که ماشین از کنارمون رد شدم تو یه لحظه چکش کردم. یه پراید 111 با شما پلاک 99 مال تهرانه عروسک خرس پشت شیشش و یه دونه لکه از تصادف روی گلگیر عقب سمت راست. راننده ماشین یه پسر جون بود و چهارتا دختر یا زن همراهشون بودن که وضع بدی داشتم و تو شب شهادت امام صادق (ع) داشتن میرقصیدن.

همین که از بغل دستمون رد شدن محمد داد زد

_ هووووووووووووووو شهادتههههه

و در جوابش راننده ماشین هنجرشو تا جایی که می تونست باز کرد.

_ بووووووووووق نگو

حرف خیلی نا جوری زد، همین حرفش باعث شد که من و بچه ها بیفیم دنبالش تو همین وادیا علی گفت.

_ حواستون باشه زیاد بشون نزدیک نشید که بفهمن ما دنبالشونیم می خوام بدونم اینا از کدوم قوماشن.

تعقیب ما شروع شد، چنتا خیابون دنبالش رفتیم تا این که پیچید توی یه گوچه که ما به اون منظقه میگیم زندآباد. سر کوچه از موتور پیاده شدیم. تا بهتر ببینیم چه خبره. علی آروم سرشو برد نزدیک لبه دیوار سر کوچه طوری که تا ته کوچه رو بتونه ببینه. همون ماشین بود با اون عرسک خرس پشت شیشه. داشتن پیاده می شدن. چهارتا دختر رفتن داخل یه خونه و راننده شروع کرد به پارک کردن ماشین، صداشون اصلا واضح نمیومد ولی معلوم بود که خبراییه. علی آروم از سر کوچه رفت داخل  سریع پیرهن مشکیو کرد تو شلوارشتا شبیه به لاتا بشه و موهاشو پریشون کرد. یه برگه از تو جیبش در آورد و گرفت دستش، رفت جلو. آروم آروم کنار ماشین وایساد رانند از ماشین پیاده شد. علی با حالت لاتی گفت.

_ داش من شب کوری دارم میشه از رو این برگه آدرس بهم بگی.

همین که رانند سرشو آورد پایین تا کاغذ رو ببینه علی گردنشو گرفت وسرشو محکم کوبید به لبه بالای در ماشین جوری که صدای تااااااااقش تو کوچه پیچید.


ادامه دارد....


نویسنده: محمد مهدی محمدی راد


منتشر شده: در وبلاگ konjj.blog.irILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۱ ۰ ۸۴

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۹ ۱ ۰ ۸۴


قسمت سوم 

دخترای خوب برای پسرای خوب


خلاصه سرتون رو درد نیارم بعد از این قضه کلا بی خیال جنس موئنث شدم و برای خودم یه هدف پیدا کردم. نه نکردم دنبال پیدا کردنش بودم.

نیلوفر بیچاره که کلی قرشمه اومد که ولش نکنم ولی من ولش کردن آخیشششششششششششش راحت شدم انگاری که سبک شده باشم. این سبکی حس خوبی داره.

بعد از این که ستایی کنکور دادیم و با خیال راحت که خراب کردیم کنکور رو رفتیم سراغ تفریحات تابستانه. نه صبر کنید علی چی میگه

_ به نظرم این تابستون رو مثل سالای پیش حدر ندیم نظرتون

_ من نظری ندارم تو چی محمد

_ به نظر من باید یه کاری بکنیم نمیشه همیش دنبال بازی بود که

_ نه خیلیم بازی می کنیم. کل سه ماه تابستون رو میریم سرکار.

علی دوباره ادامه داد.

_ من یه موسسه میشناسم که کارای فرهنگی میکنه چندوقتی توش عضوم اگه میخواید بریم یه سر بزنیم شاید بشه یه کاری کرد.

خب بذارید بزنم رو استوپ .............

اها موتور علی یه هندای 125 مشکی مدل سال 87 هست و کلا داغونه

حالا فکر کنید با این موتور داغون سه ترکم بکنید چه شود. هیچی نمی شود. خخ

با موتو علی رفتیم موسسه

یه ساختمون دو طبقه نزدیک میدان قلم که روش نوشه بود موسسه علمی فرهنگی شهید چمران.

ستایی وارد موسسه شدیم. اولین نفری که دیدم یه پسر هم سن و سال خودمون بود که به محض دیدن ما از جاش بلند شد و یه سلام و احوال پرسی گرم با علی کرد و یه دست سرد با ما دوتا. چند قدمی جلوتر رفتیم انگار که علی همه کارشون بود خیلی احترامشو داشتن و هی می گفتن حاج علی حاج علی

خدایشش حسودیم شد بهش

علی جلودی در یکی از اتاق ها ایستاد و به ما گفت بفرمایید.

همین که وارد شدم یه آخوند پشت میز نشسته بود. با دیدن ما سریع از جاش بلند شد و گفت

_ بفرمایید خوش آمدید.

بعد نشستن ما اون هم نشست و علی

_ حاجی این دوتا پسر عموهامن اوردمشون اینجا که وقتشون به مسخره بازی نگذره

_ باشه علی جان قدم این برادرها هم به روی چشم

آخ که چقدر این شیخ خوش صدا بود آدم دلش می خواست صداشو بشنوه فقط.

_ حاجی پس من میرم بیرون پیشه بچه ها تا شما با اینا صحبت کنید.

_ باشه برو

 

حاجی رو کرد به ما و گفت

_من احمد رضایی ام متخصص هنر تجسمی و جنگ نرم

عععععععععع اصلا بهش نمی خورد هنر تجسمی بلد باشه

_ من محمد مفیدم و ایشون امیر مفید

_ خیلی خوش آمدید

_ ممنون

_ ما اینجا کلاسایی داربم که اختیاری هستن و بر اساس علایق شما شکل می گیرن و کلاس هایی داریم که اجباری هستن

_ چه کلاسایی

_ اختیاری ها مثل فیلم سازی. داستان نویسی. مستند سازی. برق کشی. تعمیرات وسایل خانگی. یا هنر و ...

اجباری کلاسای عقیدتی اجتمایی و جنگ نرمه

_ اها بعد هزینش چقدره

_ رایگانه

_ پس شما هزینه هاتون رو از کجا تامیین می کنید.

_ خدا میرسونه نگران اون نباشید.

مرد خوبی به نظر میومد. انگاری که واقعا دلسوزی بچها بود تو همین فکرا بودم که

_ شما هم مثل علی آقا طلبه اید

منو محمد با تعجب به هم نگاه کردیم و گفتیم چییییییییییییی؟


ادامه دارد.....


نویسنده.: محمد مهدی محمدی راد

منتشر شده: در وبلاگ کُنج KONJJ.BLOG.IRILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۷ ۱ ۳ ۱۶۵

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۷ ۱ ۳ ۱۶۵


قسمت دوم 


داستان دخترای خوب برای پسرای خوب

خلاصه داشتم می گفتم رفتم پیش محمد. آخ که این پسر چقدر منظم و خوبه. من کلا از رفتارش متنفرم پسر باید شلخته باشه مثل خودم چیه همیشه انقدر منظم.

_ سلام

_ سلام چطوری تو کجا اینجا کجا

_ خخ اومدیم یادی از ضعفا کنیم

_ بمیر بابا تو خودت جزء ضعفایی مسخره

_ بگذریم محمد یه کاری بات دارم

_ چیه دوباره چه گندی زدی؟

_ من و گند. واعجبا من فقط یکم خرابکاری میکنم همین

_ بگو ببینم چکار داری خواننده ها خسته شدن اه

_ باشه بی اعصاب. یه سوال دارم

_ سوالت؟

_ خدا رو ثابت کن

تق  محکم زد پس کلم

_ هووووووووووووووووووو چته چرا میزنی 

_ اینو زدم تا بدونی موقی رفتنت

_ الان داری آهنگ می خونی

_ نه شوخمنگ  تو تا الان رفتی همه کاری کردی

به قولی رفتنیاتو رفتی. خوردنیاتو خوردی. کشیدنیاتو کشیدی. کردنیاتو کردی. بعد اومدی میگی خدا کیه  تو دیگه چقدر رو داری

_ میزنم بمیری ها این یه سوالمو جواب بده کار دارم.

در همین بحث های خسته کننده مزخرف بیخود بودیم که.

علی از دستشویی خونه محمد اینا زد بیرون . یعنی تا الان ندیده بودم کسی انقدر بی صدا بره دستشویی بابا دستخوش داره.

علی در حالی که داشت دستای خیس و چرکشو با لباسش خشک می کرد

_ بهههه چطوری امیر

دست خیسشو سمتم دراز کرد که باهاش دست بدم اییییییییییییی

_ چرک کثیف. من عمرا بات دست بدم. دستتو بکش

_ خیلیم دلت بخواد

_ خیلی چرکی اهههه نکن دستتو نکن تو دماغت

سرمو گرفتم پایین که نبینم کاراشونو

این دوتا دیونه از جایی که میدونن من از چرک بازی بدم میاد به همین خاطر دوتایی دست تو دماغشون می کردن اههههههه

بعد از کلی داد و بیداد با این دیونه های چرک رفتیم سر اصل مطلب. اثبات خدا

اول حرفایی که محمد زد رو میگم.

ببین امیر این چیزی که تو می خوایی یه روزه که نمیشه باید کلی کتاب بخونی و در موردش تحقیق کنی تا بهش برسی. بعد از این باید حتما بری یه استاد اخلاقی چیزی ببینی که کلا برات ثابت کنه.

محمد داشت به حرفاش ادامه میداد که یهو  چچچچچچچچچچچیکش

علی یه دونه کش پول که توی دستاش بود رو پرت کرد و محکم خورد تو چشم محمد بدبخت. این زدن همانا و بدوبدوی ما شستن چشم محمد و دکتر بازیایامون همانا. واقعا چیزینمونده بود با همین کش پول محمد کور بشه.

خلاصه دوباره نیم ساعت رو به این بچه بازیا گذروندیم. محمد که کلا حرف نزد دیگه و هیچی نگفت. منم جایی اون بودم دیگه حرف نمیزدم اصلا.

علی شروع کرد.

_خب ببین امیر اول این که این سوال برات پیش اومده خیلی خوبه و باید خداروشکر کرد. بعد این که بخوای خدارو اثبات کنی اصلا کاری نداره. فقط بستگی داره تو چقدر مقاوت کنی.

_ قول میدم مقاومت نکنم.

_ خب ببین  این میز یا صندلی یا فرش یا حتی این خونه. همشون یه خالق دارن یعنی این که یکی هست که ساخته باشدش. ولی تویی که از همه چیز پیچیده تر و پیشرفته تری خالقی نداری.

_ پس این آت ایستا چی میگن

_ زررررر میزنن. اینا میگن خدا وجود نداره یعد به خدایی که وجود نداره دری وری میگن و باش مبارزه می کنن. مگه میشه با چیزی که وجود نداره مبارزه کرد خخخخخخخخخخ

_ بله توجیه شدم.

_ انسان کمال طلبه. حالا دو راه برای کمال هست کمال طلبی دنیایی. که میشه پول مال ثروت و شهوت. دو کمال طلبی اون دنیایی که میشه  حورالعین بهشتی. ولی بازم می خوای بیشتر بفهمی برو کتاب عقاید استاد قائمی و کتاب چرا دین چرا اسلام چرا تشیع رو بخون.

_ ای بابا من حال خوندن کتاب ندارم فیلم نداری نگاه کنم.

_ اونم هست برو فیلم کلاس استاد شفیعی سروستانی رو نگاه کن به دردت می خوره یا کلاس های استاد مصباح

_ ععععععع خدایی من فکر می کردم هیچی بارت نیستا ولی توم خوب بارته.

_کجاشو دیدی.


نویسنده: محمد مهدی محمدی راد 


منتشر شده: در وبلاگ konjj.blog.irILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۷ ۷ ۲ ۱۱۴

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۷ ۷ ۲ ۱۱۴


قسمت اول 


بسم الله الرحمن الرحیم

دخترای خوب برای پسرای خوب

خب از قبل هجده سالگیمون هیچی نمیگم چون اگر بخوام بگم خودش یه کتاب میشه پس هیچی نمیگم. همین اواخر بود که توی یه مهمونی شبانه توسط برادران خوب نیروی انتظامی دستگیر شدم. اصلا کاری باش ندارم که چی شد و چکارا کردم که در اومدم بیرون ولی یه حرف اون شب مثل میخ رفت تو مخم. برادر ارشادگر توی کلانتری روکرد به من و

_ تا کی می خوای واسه خودت بی خیال  بچرخی مگه چقدر عمر می‌کنی بچه برا خودت یه هدف پیدا کن بسه این مسخره بازیا

اخ این حرف به نظر تکراری مزخرف رفت تو مخم. با خودم می گفتم آخه امیر چرا تا الان به این فکر نکردی الان هجده سالته و هنوز نمیدونی برای چی زندگی میکنی. میدونم برای شما هم پیش اومده که به این فکر کنید چرا من به دنیا اومدم؟ چرا من اینم؟ چرا اینجا؟ چرا توی بدن این آدم؟ چرا چاقم؟ چرا لاغر؟ و کلییییییییییییییییییییی  سوال دیگه در مورد خلقت، این که خدا کیه؟ اصلا وجود داره؟. اگر خدا وجود داره از چه وقت بوده تا کی هست؟ چه شکلیه؟. این همه سوال بی جواب منو وادار کرد که برم سراغ رفیق دیرینه خودم. یعنی محمد که بچه مذهبی ترینه بین رفقام.

من علی و محمد، ستا پسر که از بچگی با هم بزرگ شدیم و هیچ وقت هیچ وقت تو کارای هم سرک نکشیدم که بدونیم اون یکی چکار می کنه، مثل بچه آدم راه خودمون رو رفتیم (خواننده محترم این محمد اصلا محمد نویسنده داستان نیست اشتباه نکنید)  هر ستاییمون تو یه ماه به دنیا اومدیم تو اوج گرما یعنی  تیرماه و فاصله سنمیمون هم همش 10 روزه. عه چه جالب ستا رفیق تو یک سال با فاصله ده روز! اره همینطوره. محمد از همه مون بزرگتره بعدش منم و بعدش علی کوچولو. دقیقا به ترتیب سنمون قدمون هم همین شکلیه الان میگید ععععععععععععععععععع تازه اینجاش از همه جاش باحال تره که هر ستامون شبیه همیم. عه چرا؟ چون پسر عموییم.

محمد یه پسر سبزه عینکی و قد بلند با موهای مشکی، همیشه تیپ معمولی ولی شیک. پسری که عشق کتابه. هر بار ما این بشر رو دیدم دستش کتاب بود. و این کتاب خودنش یه جورایی از ما دورش می کرد.

من. امیرم. یه پسر مو خرماییی سبزه روشن قد بلند با چشمای عسلی، هر روز یه مدل مو، هر روز یه مدل لباس شیک و مد. اکثر اوقات گوشیم دستمه کلا آدم بی اعصابیم  

و در آخر علی. علی مرموزه خیلی مرموزه. ظاهرا یه پسر از همه جا بی خبره ولی باهوشه. قیافشم که دوباره مثل بقیه سبزه با موهای مشکی و لباس های تیره. این لباس پوشدینش رو اعصابه، همیشه لباس تیره می پوشه نمی دونم چرا و البته همراه با کلی ریش و پشم که قیافشو با جذبه می کنه.

این که تا دو روز پیش سی چهلتا دوس دختر داشتم و الان تقریبا با همه کات کردم الا نیلوفر که شاید خیلی دوسش دارم که تا الان باهاشم ولی قصد کردم که با اونم کات کنم. دیگه از رابطه هایی که برای شهوت و  هوس باشه بدم میاد

الان با خودتون میگید اه چقدر چرت متحول شد عیییییییییییییش

نه بابا اونقدر ها هم چرت نبوده خیلی چرت بوده.


نویسنده: محمد مهدی محمدی راد


منتشر شده: konjj.blog.irILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۶ ۱۱ ۴ ۱۷۹

ILYA محمد راد ۹۷-۵-۲۶ ۱۱ ۴ ۱۷۹